SC INNOVATION IN HEALTH CENTER SRL (IHC)

Sediul social: Sos. Virtutii nr. 9D, Sector 6, București

CUI: 38637290

J40/20963/2017

 

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 

Documentul pe care îl parcurgeţi vă prezintă politica societăţii privind modul de colectare şi gestionare a datelor cu caracter personal, astfel cum aceste proceduri sunt reglementate de Legea nr. 677/2001, modificată şi completată.

Pentru orice întrebare sau nedumerire în privinţa termenilor utilizaţi mai jos sau asupra oricăror alte probleme legate de modul în care noi înţelegem să păstrăm confidenţialitatea datelor dvs., vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresa de email: redactia.ihc@gmail.com.

 

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si Iibera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004, SC INNOVATION IN HEALTH CENTER SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

 

Scopul colectarii datelor este: marketingul direct. Datele vor fi folosite pentru activitati de comunicare si informare referitoare Ia produsele si serviciile SC Innovation in Health Center SRL, precum si serviciile oferite de partenerii sai.

 

lnformatiile inregistrate sunt destinate utilizarii exclusive de catre operator si sunt utilizate doar in cadrul campaniilor de marketing direct ale SC Innovation in Health Center SRL.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail redactia.ihc@gmail.com. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in alte state.

 

Observatie:

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, Ia prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

 

 

 

DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

In cadrul campaniilor de marketing derulate de catre in cadrul SC Innovation in Health Center SRL clientii pot furniza informatii cu caracter personal (precum nume, prenume, adresa, e-mail, specialitate, profesie, institutie, numere de telefon, CNP etc.).

 

Orice persoana care convine sa transmita date sau informatii cu caracter personal in cadrul campaniilor derulate de SC Innovation in Health Center SRL prin Internet sau in afara lnternetului isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele:

 

  • sa fie destinatar in cadrul viitoarelor activitati de marketing (inclusiv marketingul direct) constand in efectuarea de comunicari comerciale si informative de catre SC Innovation in Health Center SRL, prin orice mijloc de comunicare;
  • alte activitati intreprinse de SC Innovation in Health Center SRL si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari.

 

SC Innovation in Health Center SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si Iibera circulatie a acestor date. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

 

  • dreptul de a cere SC Innovation in Health Center SRL sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • dreptul de a cere SC Innovation in Health Center SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii 677/2001;
  • dreptul de a cere SC Innovation in Health Center SRL sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
  • dreptul de a cere SC Innovation in Health Center SRL sa inceteze expedierea de mesaje.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date la adresa de email: redactia.ihc@gmail.com.

 

 

SIGURANT A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SC Innovation in Health Center SRL recunoaste importanta respectarii tuturor procedurilor legale necesare, legate de siguranta datelor personale si a luat in acest sens toate masurile necesare, prin metodele cele mai moderne si mai performante, pentru a oferi cel mai inalt grad de siguranta posibil. Toate informatiile legate de datele personale ale utilizatorilor/abonatilor sunt tratate ca date confidentiale. Societatea a adoptat proceduri care protejeaza datele confidentiale pe care utilizatorii/abonatii le ofera prin intermediul website-ului sau in orice alt fel (formular printat, e-mail sau telefonic). Aceste proceduri protejeaza datele utilizatorilor/abonatilor in fata oricarei accesari nepermise sau divulgari, furt sau utilizare neconforma, modificare sau distrugere, ajutand de asemenea Ia certificarea faptului ca datele acestea sunt exacte si sunt utilizate corect.

 

SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE

 

Computerul din cadrul societatii pe care vor fi stocate si unde se va realiza prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiaza de urmatoarele elemente de securitate:

  • Userul care deserveste PC-ul este parolat;
  • Calculatorul este protejat de program dedicat antivirus si antispyware.

 

In cadrul cursurilor de pregatire a personalului operatorul este obligat sa faca informarea acestora cu privire Ia prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal si Iibera circulatie a acestor date, Ia cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, precum si cu privire Ia riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal, in functie de specificul activitatii personalului. Personalul care are acces Ia date cu caracter personal va fi instruit de catre operator asupra confidentialitatii acestora. Personalul angajat este obligat sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand paraseste locul de munca.

 

Scoaterea Ia imprimanta a datelor cu caracter personal se va realiza numai de personal autorizat pentru aceasta operatiune in vederea respectarii acestui aspect fiind realizate instruiri periodice.

 

SC Innovation in Health Center SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.